Геофизический Журнал | 2015 том 37 №2

Нелинейная динамика, сейсмичность и аэрокосмические зондирующие системы

© В.Н. Шуман, 2015

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 3 февраля 2015 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

Розглянуто процеси та явища, які з позиції нелінійної динаміки можуть бути реалізовані і є типовими для геосистем. Увагу зосереджено на особливостях і нових можливостях, які дають ідеї і підходи до нелінійної динаміки для вирішення прикладних задач геофізики. Проаналізовано передумови для фізичної інтерпретації спонтанної електромагнітної і сейсмоакустичної емісії як продукту безперервних у часі перехідних динамічних процесів, пов'язаних із взаємодією різних підсистем геосередовища як його метастабільних станів і послідовності останніх. Зроблено спробу аналізу літосферно-атмосферно-іоносферних зв'язків, методів багатопараметричного аерокосмічного моніторингу короткострокових провісників сильних сейсмічних подій. Обговорено його можливості та обмеження, необхідність комплексування пасивних моніторингових систем, які ґрунтуються на вивченні спектрів емісійних сигналів і генеруються геосередовищем, з активними системами, які орієнтовані на контроль сприйнятливості геосистеми. Підкреслено безпідставність спроб надійного і точного короткострокового прогнозу поза межами досліджень фізики формування осередків руйнації та розвитку деформаційного процесу в земній корі на заключній стадії в режимі із загостренням.

Ключові слова: спонтанна електромагнітна та сейсмоакустична емісія, динамічні процеси, геосистеми, аерокосмічний моніторинг.

<<назад |