Геофизический Журнал | 2015 том 37 №2

Магнитное склонение на территории Украины: результаты наблюдений и вычислений

© М.И. Орлюк, А.А. Роменец, А.В. Марченко, И.М. Орлюк, И.Н. Иващенко, 2015

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 24 сентября 2014 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

Запропоновано технологію розрахунку силових та кутових компонент вектора індукції магнітного поля Землі. Технологія ґрунтується на розробці тривимірної моделі земної кори і розрахунку від неї північної (Bax), східної (Bay) та вертикальної (Baz) складових аномального магнітного поля, які у поєднанні з відповідними складовими (B, B0y, B0z) нормального поля дають змогу визначити повні значення Вх- , By- , Bz -компонент магнітного поля Землі. З їх використанням розраховуються величина горизонтальної компоненти (BH) геомагнітного поля та кути його схилення D і нахилення І. Розраховано величини магнітного схилення D на територію України на епоху 2010 р. (змінюється від -6° до +20°) та віковий хід на період 2010-2015 рр. (6,0-7,5 хв/рік). Оцінено внесок у величину магнітного схилення D її нормальної (D0) та аномальної (D) складових. Точність розрахованих величин D оцінено зіставленням із заміряними значеннями магнітного схилення на магнітних обсерваторіях та пунктах вікового ходу. Для більшості пунктів різниця варіює в межах 3-6 хв. Результати розрахунків магнітного схилення D для часового інтервалу 2010-2015 рр. використовують державні служби України ("Украерорух", "Топографічна служба ЗСУ") для забезпечення безпеки польотів та розробки топографічних карт.

Ключові слова: магнітне схилення, Україна, компоненти магнітного поля Землі.

<<назад |