Геофизический Журнал | 2015 том 37 №3

Плотностная неоднородность земной коры Ингульского мегаблока Украинского щита по данным трехмерного гравитационного моделирования

© В.И. Старостенко, П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, А.С. Савченко, О.В. Легостаева

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 30 января 2015 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

За даними тривимірного густинного моделювання в масштабі 1:200 000 установлено особливість будови земної кори Корсунь-Новомиргородського плутону і Новоукраїнського масиву, а також деталізовано розподіл густини за глибиною і по латералі в масивах гранітоїдів і габро-анортозитів Інгульського мегаблока. Простежено зміну густини в межах шовних зон і зон розломів, наведено їх порівняльну характеристику.

Ключові слова: Інгульський мегаблок, густина, земна кора, плутон, розломні зони, шовні зони.

<<назад |