Геофизический Журнал | 2015 том 37 №3

3D конечно-разностная миграция поля преломленных волн

© А.О. Верпаховская, В.Н. Пилипенко, В.Б. Будкевич

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 23 февраля 2015 г.
Представлено членом редколлегии А.В. Кендзерой

Запропоновано метод 3D скінченно-різницевої міграції поля заломлених хвиль, який враховує їх проникнення у заломлювальну товщу. Наведено теоретичні основи та особливості методу тривимірної скінченно-різницевої глибинної міграції поля заломлених хвиль. Ефективність і можливості застосування запропонованого методу 3D скінченно-різницевої міграції поля заломлених хвиль продемонстровано на модельному прикладі.

Ключові слова: 3D, скінченно-різницева міграція, заломлені проникаючі хвилі, рівняння ейконала.

<<назад |