Геофизический Журнал | 2015 том 37 №3

Условия формирования железистых пород Криворожско-Кременчугской зоны

© О.В. Усенко

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 16 июня 2014 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

Установлено зміну потужності літосфери під час формування криворізької серії Криворізько-Кременчуцької зони. Проведено аналіз відмінностей породних асоціацій зеленокам'яних структур Середньопридніпровського мегаблока Українського щита і Криворізько-Кременчуцької зони. Показано, що різноманітність залізистих формацій зумовлена різним складом флюїду, що взаємодіяв з розплавом на покрівлі шару часткового плавлення. До 2,8 млрд років тому істотним був вплив нейтральних водних і слабокислих флюїдів з хлором. Пізніше зменшувалась загальна кількість води, розчиненої в розплавах мантії, а також проявлялась активність лужних флюїдів з фтором, що приводило до окисно-відновних взаємодій і подальшого поділу на незмішувані фази. Ці процеси пов'язані з еволюцією глибинних шарів Землі.

Ключові слова: залізисті формації, Криворізько-Кременчуцька зона, геодинамічний процес, геохімія заліза, роль флюїду, еволюція складу флюїду.

<<назад |