Геофизический Журнал | 2015 том 37 №3

Скоростная типизация средней и нижней мантии Европы

© И.В. Бугаенко, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 29 сентября 2014 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

У роботі використано 3D Р-швидкісну модель мантії Європи. Модель побудовано за запропонованим В.С. Гейком методом тейлорового наближення розв'язку задачі сейсмічної томографії. Проведено аналіз швидкісної будови середньої та нижньої мантії цієї швидкісної моделі. Під Європою виділено чотири типи мантії: стабільна, активізована, усталена за активізованим типом, не усталена за стабільним типом.

Ключові слова: сейсмотомографія, Р-швидкісна модель, середня і нижня мантія, типізація, Європа.

<<назад |