Геофизический Журнал | 2015 том 37 №3

Скоростной разрез верхней мантии под островными дугами северной и западной окраин Тихого океана

© В.В. Гордиенко, Л.Я. Гордиенко

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 30 апреля 2014 г.
Представлено членом редколлегии А. В. Кендзерой

Побудовано швидкісні моделі верхньої мантії острівних дуг у північній та західній частинах Тихого океану за часом приходу поздовжніх сейсмічних хвиль на сейсмостанції в їх межах. Визначено аномалії, що можуть вказувати на дуже молодий геосинклінальний процес. Типова швидкісна модель верхньої мантії острівних дуг повністю узгоджується з адвекційно-поліморфною гіпотезою глибинних процесів.

Ключові слова: острівні дуги, верхня мантія, швидкісні моделі, геосинклінальний процес, молодий магматизм.

<<назад |