Геофизический Журнал | 2015 том 37 №3

Геоэлектрическая модель земной коры и верхней мантии вдоль профиля ГСЗ Новоазовск-Титовка

© И.М. Логвинов, В.Н. Тарасов

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 1 сентября 2014 г.
Представлено членом редколлегии В.Н. Шуманом

Наведено результати двовимірної інверсії магнітотелуричних даних уздовж профілю ГСЗ Новоазовськ-Титовка. В межах Донбасу виділено два об'єкта зниженого опору (які зумовлюють Донбаську аномалію провідності). Один об'єкт залягає в осадових породах (в інтервалі глибин 1-10 км) у південній частині регіону, інший - в центральній частині (в інтервалі глибин 1-18 км) і проникає в консолідовану кору. Загальна інтегральна провідність об'єктів порядку 3 · 108 См · м. Просторово об'єкти добре корелюють з вугленосними породами карбону.

Ключові слова: електропровідність, земна кора та верхня мантія, Донбас.

<<назад |