Геофизический Журнал | 2015 том 37 №3

Глубинное строение Оболонской астроблемы по результатам пространственного интегрального сейсмогравитационного моделирования

© Т.А. Федченко1, Ю.В. Анищенко2, Н.С. Ганженко2, А. П. Петровский2

1Институт геотехнологий "ИНГЕОТЕХ ЛТД", Ивано-Франковск, Украина
2Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, Ивано-Франковск, Украина
Поступила 13 мая 2013 г.
Представлено членом редколлегии Т.П. Егоровой

Виконано просторове сейсмогравітаційне моделювання глибинної будови Оболонської западини. Отримані результати підтвердили існуюче припущення про формування западини, як імпактної структури. Особливості поведінки густинних властивостей порід фундаменту дали змогу уточнити його тектонічну будову і речовинний склад, а також встановити місця ймовірного падіння двох частин метеоритного тіла.

Ключові слова : астроблема, нафтогазоносність, нетрадиційні резервуари, інверсія геофізичних даних, 3D інтегральна геолого-геофізична модель.

<<назад |