Геофизический Журнал | 2015 том 37 №4

К обоснованию механизма латеральной экструзии земной коры Горного Крыма

© В.В. Гончар, 2015

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 23 марта 2015 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

З урахуванням закономірностей розподілу сейсмічності виконано чисельне моделювання деформацій кори в розрізі Південно-Західного Криму, що зазнає тилового інденторного стиснення з боку Східночорноморської западини. В результаті уточнено механізм латеральної екструзії, прогнозується насування орогена на Західночорноморську западину.

Ключові слова: Південний Захід Гірського Криму, латеральна екструзія, сейсмічність.

<<назад |