Геофизический Журнал | 2015 том 37 №4

Структура Молдовского железорудного месторождения (Украинский щит) по геолого-геофизическим данным и его возможная эндогенная природа

© В.А. Ентин1, О.Б. Гинтов2, С.В.Мычак2, А.А. Юшин3, 2015

1Государственное предприятие "Украинская геологическая компания", Киев, Украина
2Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
3Институт геохимии, минералогии и рудообразования НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 28 апреля 2015 г.
Представлено членом редколлегии М.И. Орлюком

На прикладі Молдовського залізорудного родовища (Середнє Побужжя, Україна) викладено уявлення про ендогенну природу залізистих і залізисто-карбонатних порід, що утворюють численні відносно невеликі за розмірами родовища та рудопрояви в Середньому Побужжі, так званому Побузькому залізорудному районі. Це уявлення є альтернативним найпоширеному погляду на осадово-вулканогенно-метаморфогенне походження залізорудних родовищ Українського щита, породи яких зібрані у стиснені складки із субвертикальними крилами із субгоризонтальними шарнірами.

Для доказу ендогенної природи Молдовського родовища наведено результати комплексної інтерпретації даних магнітного і гравіметричного знімання масштабів 1:2000-1:5000, вивчення фізичних властивостей гірських порід і глибокого буріння (до 1200 м), які вказують на субвертикальне падіння рудних тіл, повну відсутність навіть первинних ознак складчастості - загального зминання та центриклінального або периклінального змикання у структурі родовища. Результати попереднього ізотопного аналізу карбонатних порід родовища також свідчать про тренд іх складу в бік карбонатитів.

Показано, що родовище є гакоподібною складкою волочіння з вертикальним шарніром, яка ймовірно утворилась із залізорудної дайки протяжністю 2-3 км і була ускладнена в шарнірній частині вулканогенною екструзією. Подібні дайки залізистих порід і руд відомі у багатьох регіонах світу.

Ключові слова: Побужжя, Молдовське залізорудне родовище, магматизм, структура, генезис.

<<назад |