Геофизический Журнал | 2015 том 37 №4

О перспективах выявления магматогенно- гидротермальных железорудных образований на Украинском щите

© А.А. Юшин, 2015

Институт геохимии, минералогии и рудообразования НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 11 мая 2015 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

За даними аналізу літературних матеріалів і власних спостережень автора в різних регіонах світу описано особливий комплекс залізорудних і споріднених з ними родовищ, що отримали міжнародну назву "гідротермальні залізооксидно-золото-мідні родовища" (IOCG - Hydrothermal Iron Oxide Copper-Gold Deposits). Найважливішою особливістю родовищ типу IOCG є наявність великих мас заліза, які нерідко утворюють скупчення багатих магнетитових (рідше гематитових) руд магматогенного і магматогенно-гідротермального генезису. На прикладі встановленої в межах Криворізько-Кременчуцької структурно- металогенічної зони парагенетичної асоціації гідротермально-метасоматичного зруденіння золото-поліметалевих проявів і деяких типів багатих залізних руд показано, що родовища типу IOCG можуть бути відкриті в межах шовних зон Українського щита. Провідну роль при цьому мають відігравати геофізичні дослідження.

Ключові слова: родовища магматогенні, залізооксидні, мідь, золото, структури, Український щит.

<<назад |