Геофизический Журнал | 2015 том 37 №4

Природа бифокального очага землетрясения и предвестники удара

© В.Н. Николаевский, Л. Е. Собисевич, 2015

Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия
Поступила 28 апреля 2015 г.
Представлено членом редколлегии В.Н. Шуманом

На основі принципу витіснення надлишкових об'ємів і використання натурних даних запропоновано біфокальну модель вогнища землетрусу, що включає зони дилатансії і компакції. Перша відповідає визначеному набору передвісників, а друга компенсує зміни об'єму тріщин. Джерела радону оконтурюють зону дилатансії (початок зростання тріщин). Гіпоцентр головного удару знаходиться в перехідній зоні. Існування двох фокусів у вогнищі землетрусу підтверджено експериментально на підставі гравіметричних даних і спостереженнями за рівнем поверхні океану.

Проаналізовано аномальні магнітні збурення у варіаціях магнітного поля Землі, які можна розглядати як короткострокові передвісники. Цей тип збурень нерозривно пов'язаний з тектономагнітними ефектами в літосфері та інших геосферах. Наведено дані експериментальних спостережень магнітних збурень-передвісників, які дають змогу зробити висновок про те, що вони наводяться внутрішніми джерелами, розташованими в нижніх геосферах Землі.

Ключові слова: землетрус, біфокальне вогнище, дилатансія, компакція, флюїди.

<<назад |