Геофизический Журнал | 2015 том 37 №4

Формирование трехмерного изображения среды по сумме ОГТ для изучения геологического строения шахтных полей

© В.Н. Пилипенко, А.О. Верпаховская, В.Б. Будкевич, Е.В. Пилипенко, 2015

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 16 февраля 2015 г.
Представлено членом редколлегии В.Г. Омельченко

Традиційно сейсмічні спостереження виконують методом відбитих хвиль з багаторазовим перекриттям. При цьому первинним результатом обробки таких даних є сума СТТ. Для подальшого формування зображення необхідно мати коректний варіант міграції без обмежень стосовно кута нахилу відбитих меж, що особливо актуально для вивчення геологічної будови шахтних полів. Наведено варіант тривимірної повнохвильової скінченно-різницевої міграції в часовому масштабі глибин, що дає змогу виділити тонкі особливості будови середовища, швидкісна модель якого може бути неоднорідною за всіма напрямками. Ефективність з апропонованого методу для вивчення геологічної будови шахтних полів показано на модельному прикладі та практичних матеріалах, спостережених у районі Донбасу.

Ключові слова: 3D зображення, міграція суми СГТ, шахтні поля.

<<назад |