Геофизический Журнал | 2015 том 37 №4

Возраст монцонитов восточной части Корсунь-Новомиргородского плутона (Ингульский мегаблок УЩ)

© Е.Е. Шестопалова1, Л.М. Степанюк2, Т.И. Довбуш2, И.Н. Котвицкая2, 2015

1Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
2Институт геохимии, минералогии и рудообразования НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 30 апреля 2015 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

Розглянуто результати досліджень монцоніту східної частини Корсунь-Новомиргородського плутону. Плутон знаходиться у північно-західній частині Інгульського мегаблока Українського щита. Крім головних різновидів порід - габро-анортозитів і гранітів рапаківі, у плутоні поширені породи монцонітового складу різного генезису. Невеликі тіла монцонітів відомі серед гранітів рапаківі в зоні перетину тектонічних структур різного рангу. Монцоніт є гібридною породою, включає ксеноліти порід рами та, можливо, давніших дайкових утворень. Циркон монцоніту утворює декілька генерацій, які добре фіксують за допомогою оптичних методів досліджень, а також розрізняють за U/Th відношенням. Деякі зерна мають ядра та включення циркону, поява яких зумовлена процесами контамінації. Для всіх фракцій циркону отримано дискордантні значення віку. Як найвірогідніші наведено дати, отримані за ізотопним відношенням 207Pb/206Pb. У зв'язку з наявністю в монцоніті реліктового циркону отримані цифри ізотопного віку не відповідають дійсному віку формування монцоніту. За максимально можливе значення його віку можна прийняти мінімальний вік, розрахований за відношенням 207Pb/206Pb. Припущено можливість формування монцоніту за рахунок контамінації основних розплавів давнішими коровими породами кислого складу, що не суперечить отриманим даним вивчення ізотопного складу стронцію, неодиму та результатам геохронологічних досліджень.

Ключові слова: монцоніт, циркон, генерації, датування, ізотопний вік, Корсунь-Новомир- городський плутон.

<<назад |