Геофизический Журнал | 2015 том 37 №5

Detecting thin layer by the use of different seismic geophones and special processing technique at an archaeological site in southeastern China

© A. Lizan1 3, G. Tian1 2, Y. Wang1, R. Chen1, S. Ali1, H. Liu1, 2015

1Department of Earth Science, Zhejiang University, Hangzhou, China
2Academy of Cultural Heritage, Zhejiang University, Hangzhou, China
3Department of Basic Science, Sulaimani University, Sulaimani, Iraq
Received 23 July 2015
Presented by Editorial Board Member V. N. Pylypenko

Властивості геофонів є важливими факторами під час сейсмічних дослідженнях і суттєво впливають на якість даних. Розглянуто проблему отримання та обробки сейсмічних даних для екстремально неглибоких об'єктів. Оцінено застосовність різних сейсмічних геофонів і методик обробки для виявлення тонкого ґрунтового шару потужністю близько 20 см на глибині близько 2 м на археологічному об'єкті Лянгжу у Південно-Східному Китаї. Наведено сейсмічні дані, які отримано із застосуванням двох типів геофонів: нормальних з різними природними частотами, вставлених у ґрунт; таких, що буксуються на тросі і контактують із земною поверхнею. Комбінація частотних переваг двох різних типів геофонів має розширити ефективну ширину смуги частот отриманих даних. Розроблено метод часткового узгодженого фільтрування частот під час обробки даних, що дає змогу поліпшувати розділення сейсмічних відображених даних. Показано, що для виявлення тонкого шару узгоджене фільтрування є ефективнішим порівняно з бурінням та застосуванням інших геофізичних методів.

Ключові слова: тонкий шар, сейсмічні геофони, кабельні геофони, часткове узгоджене фільтрування.

<<назад |