Геофизический Журнал | 2015 том 37 №5

Приложение нейросетевого моделирования к интерпретации акустических каротажных диаграмм

© М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, 2015

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 10 июня 2015 г.
Представлено членом редколлегии А. В. Кендзерой

Запропоновано використання нейронних сіток для визначення часів вступу поздовжніх і поперечних хвиль під час обробки сигналів, що реєструються при акустичному каротажі. Побудовано нейросітковий класифікатор, що поділяє реєстровані сигнали на два класи: шум і корисний сигнал, де останнім є пакети поздовжніх і поперечних хвиль. Наведений алгоритм легко адаптується до існуючих систем і може забезпечити як обробку каротажних діаграм у режимі online, так і високу продуктивність при інтерпретації архівних матеріалів.

Ключові слова: нейросіткове моделювання, акустичний каротаж, час вступу хвиль, адаптивний пороговий рівень, поздовжні і поперечні хвилі.

<<назад |