Геофизический Журнал | 2015 том 37 №5

Проблемы геодинамики Украинского щита в докембрии

© О.Б. Гинтов, 2015

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 25 августа 2015 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

Розглянуто основні досягнення українських геологів і геофізиків у дослідженні процесів геодинамічного розвитку Українського щита в археї - ранньому протерозої, а також основні проблеми і завдання щодо їх розв'язання. Для подальшого ефективного вивчення докембрійських геодинамічних процесів запропоновано збільшити обсяг досліджень глибинної будови щита шляхом прокладання міжнародного геотраверсу глибинного сейсмічного зондування, який перетинає типоморфну геодинамічну зональність щита у широтному напрямку. Важливе значення має також розширення обсягів радіогеохронологічних і глибинних петрологічних досліджень щита та їх комплексування з палеомагнітними і тек- тонофізичними даними.

Ключові слова: геодинаміка, Український щит, сутури, колізія, мікроплити, океанічна кора.

<<назад |