Геофизический Журнал | 2015 том 37 №5

Энергетический баланс тектоносферы Земли

© В.В. Гордиенко, 2015

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 25 февраля 2015 г.
Представлено членом редколлегии Я.М. Хазаном

Розглянуто концентрації K, U и Th у породах земної кори і верхньої мантії платформ, геосинкліналей та океанів. Виявлено збіг сумарного сучасного тепловиділення в корі і верхній мантії трьох типів регіонів за істотної розбіжності у розподілі джерел тепла за глибиною. Розраховано величини радіогенної теплогенерації порід верхньої мантії цих регіонів: близько 0,04, 0,06 і 0,08 мкВт/м3 відповідно. Для платформ установлено відповідність теплогенерації геологічній історії, тепловому потоку та глибинним температурам. Доведено виконання закону збереження енергії у геологічних процесах.

Ключові слова: верхня мантія, радіогенна теплогенерація, глибинні процеси.

<<назад |