Геофизический Журнал | 2015 том 37 №5

Зоны низких скоростей термобарической природы в кристаллической коре

© В.А. Корчин, 2015

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 15 декабря 2014 г.
Представлено членом редколлегии О.М. Русаковым

Наведено нову гіпотезу утворення, існування та зникнення корових зон низьких сейсмічних швидкостей (ЗНШ), виявлених методом ГСЗ, у вигляді пружних аномалій земної кори. Для гірських порід експериментально встановлено складні зміни Vp,s=f(PT)=f(H) - зони інверсії швидкостей. В них спостерігається катакластичне розущільнення мінерального середовища - явище дилатансії. Ці зони за конфігурацією, місцем розташування і термодинамічними умовами добре збігаються з коровими пружними аномаліями, виявленими ГСЗ. Зони проявляються тільки тоді, коли температурний градієнт у корі перевищує певний поріг, а тиск не здатен компенсувати термічні порушення в породах. Наявність ЗНШ є об'єктивною реальністю, можливо, вони дуже поширені у земній корі. Потужність цих зон може збільшуватися з підвищенням інтенсивності теплового потоку або зниженням тепла в літосфері. На підставі вивчення зв'язку порового простору порід зі швидкістю встановлено збільшення пористості і тріщинуватості порід з глибиною в ЗНШ, що сприяє посиленню міграції та локалізації різних флюїдів, а також вуглеводнів глибинного походження. ЗНШ і пов'язані з ними глибинні явища і процеси найбільш доступні дослідженню різними геолого-геофізичними методами, у тому числі надглибоким бурінням. Детальніше перспективне вивчення ЗНШ дасть змогу проводити пошуки корисної мінеральної сировини та уточнити глибинну будову Землі, пояснити та передбачити процеси корових землетрусів, утворення нових розломних структур і сейсмічних меж.

Ключовые слова: фізичні властивості, зони низьких швидкостей, теплові режими, розу- щільнення порід, пористість, локалізація вуглеводнів.

<<назад |