Геофизический Журнал | 2015 том 37 №5

Связь изменений климата с геомагнитным полем. 2. Возможный механизм

© H.A. Килифарска1, В Г. Бахмутов2, Г. В. Мельник2, 2015

1 Национальный институт геофизики, геодезии и географии Болгарской Академии наук,
София, Болгария
2 Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 27 мая 2015 г.
Представлено членом редколлегии Я.М. Хазаном

Показано, що відповідність місця розташування основних структур головного геомагнітного поля, температури й тиску на поверхні Землі в середніх широтах, яку обговорено раніше в 1-й частині статті, має фізичну основу. Аналогічна картина, знайдена в широтно- довготному розподілі концентрації нижньостратосферного озону й питомої вологості, дає змогу замкнути ланцюжок причинно-наслідкових зв'язків і запропонувати механізм, за допомогою якого геомагнітне поле може впливати на клімат Землі. Цей ланцюжок починається з модуляції галактичних космічних променів (ГКП) геомагнітним полем і утворення озону O3 у нижній стратосфері через іонно-молекулярні реакції, ініційовані ГКП. Зміна температури тропопаузи (внаслідок варіації концентрації O3 на цьому рівні) змінює кількість водяної пари в сухій частині верхньої тропосфери й нижньої стратосфери (UTLS), впливаючи у такий спосіб на радіаційний баланс планети. Ця дія на кліматичні параметри є нерівномірною у глобальному масштабі у зв'язку з неоднорідністю контролю геомагнітним полем енергійних частинок, що надходять в атмосферу Землі.

Ключові слова: головне геомагнітне поле, мінливість клімату, галактичні космічні промені, озон, тропосфера.

<<назад |