Геофизический Журнал | 2015 том 37 №5

Землетрясения в Днепровско-Донецком авлакогене

© В.В. Кутас1, Ю.А. Андрущенко2, В.Д. Омельченко1, А.И. Лящук2, И.А. Калитова1, 2015

1Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
2Главный центр специального контроля ГКА Украины, пгт. Городок, Украина
Поступила 22 мая 2015 г.
Представлено членом редколлегии А.В. Кендзерой

Наведено результати аналізу хвильової картини і спектрограм сейсмічних подій у Дніпровсько-Донецькому авлакогені, зареєстрованих групою станцій Головного центру спеціального контролю ДКАУ. Вогнища землетрусів з магнітудою mb = 3,0; 4,5 знаходяться на глибині 3-10 км на межі зон грабену - центральної і південної прибортової - поблизу м. Полтава і на північному крайовому розломі поблизу м. Лебедин Сумської обл. Розглянуто зв'язок локальної сейсмічності з особливостями будови земної кори в цих районах авлакогену, встановленими за геолого-геофізичними даними.

Ключові слова: локальна сейсмічність, промислові вибухи, епіцентри землетрусів.

<<назад |