Геофизический Журнал | 2015 том 37 №6

Природа наклонной сеисмическои границы в земной коре Скифской плиты вдоль профиля DOBRE-5

© Л.В. Фарфуляк, 2015

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 21 сентября 2015 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

Побудовано уточнювальну об' ємну сейсмічну тектонічну модель Скіфської плити; виявлено структурно-швидкісний елемент - похилу сейсмічну границю по профілю DOBRE-5, уточнено її положення та запропоновано можливі механізми утворення. Виявлена границя відповідає північному краю ранньопермського активного підкидового або насувного фронту південного падіння та формування передового моласового прогину так званого Евксинського орогенно- го поясу або Північнокримській сутурі, що утворилася в результаті закриття Палеотетісу в пізньому палеозої-тріасі та субдукції Східноєвропейської платформи під Cкіфську плиту у південному напрямку та їх колізії. На поверхні докрейдяний фундамент Північнокримської сутури простежується у вигляді Голіцинської та Азовської зон розломів, які зазвичай розглядають як границю між Східноєвропейською платформою і Cкіфською плитою. Похила сейсмічна границя є лістричною поверхнею, яка падає на південний-південний схід, з кутами нахилу в меридіональному перетині α=17°, а в перетинах, перпендикулярних до границі між Східноєвропейською платформою і Скіфською плитою, - від 22 до 38°. Такий нахил зазначеної границі близький до нахилу Північнокримської сутури, що раніше передбачав В.В. Юдін.

Ключові слова: Скіфська плита, швидкісна сейсмічна модель, земна кора, тектоніка, геодинаміка, похила сейсмічна границя.

<<назад |