Геофизический Журнал | 2015 том 37 №6

Влияние геомагнитной активности на результаты вычисления вектора индукции

© И.И. Рокитянский, В.И. Бабак, А.В. Терешин, 2015

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 18 сентября 2015 г.
Представлено членом редколлегии В.Н. Шуманом

У результаті обробки даних японських геомагнітних обсерваторій з інтенсивними завадами встановлено, що вектор індукції виявляє часові варіації, викликані змінами геомагнітної активності тоді, коли амплітуда середнього за інтервал обробки магнітотелуричного поля зіставна з амплітудою завад. Вивчено частотні характеристики цих часових варіацій для різних обсерваторій. Для обсерваторій, близьких до залізниць, що живляться постійним струмом, часові варіації охоплюють діапазон від одиниць до 1000 і більше секунд. В інших випадках ці варіації з'являються на більш коротких періодах.

Ключові слова: електромагнітні функції відгуку, вектори індукції, електропровідність літосфери, геомагнітна активність, магнітотелуричне поле.

<<назад |