Геофизический Журнал | 2015 том 37 №6

Вероятностный анализ сейсмической опасности территории Молдовы и сопредельных районов

© Р.З. Буртиев, 2015

Институт геологии и сейсмологии АН РМ, Кишинев, Молдова
Поступила 8 июля 2015 г.
Представлено членом редколлегии А.В. Кендзерой

Запропоновано новий підхід до аналізу сейсмічної небезпеки, де як сейсмічну небезпеку розглянуто ймовірність того, що в точці земної поверхні за час t відбудеться n сейсмічних струсів, m з яких матимуть інтенсивність не менше як Ik балів. Розроблено алгоритм розрахунку сейсмічної небезпеки в термінах бала макросейсмічної шкали і "ЄВРОКОД 8". За допомогою кластерного аналізу в Румунії виділено 13 сейсмічних зон. Марковську модель сейсмічності виділених зон побудовано для визначення розподілу параметрів землетрусів. Побудовано карта сейсмічної небезпеки Болгарії, Румунії та Молдови на основі каталогу ROMPLUS.

Ключові слова: імовірнісний аналіз сейсмічної небезпеки, "ЄВРОКОД 8", марковська модель сейсмічності.

<<назад |