Геофизический Журнал | 2016 том 38 №1

О возможных геолого - геофизических рисках и перспективах Чернобыльской зоны отчуждения

© В.М. Шестопалов, 2016

Научно-инженерный центр радиогидрогеоэкологических полигонных исследований НАН Украины,
Киев, Украина
Поступила 25 января 2016 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

Розглянуто свідоцтва потенційного негативного впливу локальних западинних (мікрогео- динамічних) зон на безпеку АЕС. Установлено наявність западинних форм на проммайдан- чику Чорнобильської АЕС, включаючи майданчик будівництва нового безпечного конфайн- менту. Показано, що природа зон і характер їх впливу визначаються розломними структурами і сполученими процесами глибинної дегазації надр, які не можуть бути виявлені і вивчені традиційними методами інженерно-пошукових робіт при виборі майданчика АЕС. Висунуто припущення про те, що істотні і не досліджені до теперішнього часу ризики для ядерних об'єктів пов'язані з імовірними виходами глибинного водню, який проникає на поверхню по підзападинних каналах. Запропоновано підходи до дослідження системи западина - підзападинний канал на проммайданчиках ЧАЕС та інших АЕС. Розглянуто перспективи пошуку скупчень водню як ефективного енергетичного ресурсу.

Ключові слова: проммайданчик ЧАЕС, новий безпечний конфайнмент, дегазація надр, система западина - підзападинний канал, землетрус, плазмоїд, вибух водню, водневий енергетичний ресурс.

<<назад |