Геофизический Журнал | 2016 том 38 №1

Интерактивный программный комплекс Isohypse для построения трехмерных геолого-геофизических моделей и его практическое использование

© В.И. Старостенко1, В.М. Шарыпанов2, А.В. Шарыпанов3, А.С. Савченко1, О.В. Легостаева1, И.Б. Макаренко1, П.Я. Куприенко1. 2016

1Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
2Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем НАН и Министерства образования и науки Украины, Киев, Украина
3Институт кибернетики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 25 ноября 2015 г.
Представлено членом редколлегии И.Н. Корчагиным

Викладено принцип та етапи роботи в інтерактивному режимі програмного комплексу Isohypse, призначеного для створення в пам'яті комп'ютера тривимірного опису геофізичних об'єктів, представлених ізолініями і розломами. Головною його перевагою є можливість обробки як монохромних (чорно-білих), так і кольорових (оригінали карт) зображень об'єктів у прямокутній, або географічній, системі координат. У комплексі передбачено використання різних способів визначення параметра Z (x, y) у вузлі сітки залежно від його розташування на зображенні. Лінії вводять за допомогою кривих Безьє, що дає змогу точніше імітувати поверхні геофізичних об'єктів. Уперше введено поняття ізолінії спеціального типу. Використавши цей комплекс, можна з уже створеного цифрового опису вирізати та зберігати дані у будь-якій прямокутній області, отримати інформацію уздовж вибраних ліній для подальшого використання під час побудови двовимірних розрізів.

Ключові слова: автоматизація введення в ПК геолого-геофізичних карт, криві Безьє, поліном Лагранжа.

<<назад |