Геофизический Журнал | 2016 том 38 №1

Трехмерная временная миграция по исходным данным площадной сейсморазведки

© В.Н. Пилипенко, А.О. Верпаховская, В.Б. Будкевич, 2016

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 15 декабря 2015 г.
Представлено членом редколлегии А.В. Кендзерой

Методи міграції стандартно поділяють на дві групи щодо виконання процедури підсумовування трас методом загальної глибинної точки: до і після суми (в англійському варіанті pre- і post-stack migration). Незважаючи на те, що для обробки сейсмічних даних частіше використовують міграцію після суми, міграція до суми дає змогу детальніше сформувати глибинне зображення геологічного середовища, що природно підвищує рівень інтерпретації даних сейсморозвідки. Тому якщо необхідно вивчити всі особливості глибинної будови геологічного середовища, то використання міграції до суми зумовить інформативніший результат, особливо за обробки даних площової сейсморозвідки в районах зі складною тектонікою. Запропоновано варіант тривимірної часової скінченно-різницевої міграції до суми, що ґрунтується на оберненому продовженні хвильового поля у часовому масштабі глибин, яке реалізовано розв'язанням хвильового рівняння за явною різницевої схемою. Цей підхід гарантує коректний і стійкий розв'язок задачі формування тривимірного зображення середовища, що продемонстровано на практичному прикладі під час обробки даних, спостережених на Краснолиманській площі (район Донбасу).

Ключові слова: тимчасова міграція, площадна сейсморозвідка, розпаралелювання обчислень, міграція за вихідними даними.

<<назад |