Геофизический Журнал | 2016 том 38 №1

Структура скоростной этажности мантии под Фенноскандией по данным сейсмотомографии

© Т.А. Цветкова, И.В. Бугаенко, 2016

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 17 ноября 2015 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

Згідно з тривимірною Р-швидкісною моделлю мантії під Фенноскандією, показано швидкісну поверховість верхньої мантії та її перехідної зони. Виділено чотири швидкісні поверхи і відповідні їм сейсмічні межі 2-го роду, в тому числі перехідної зони. У верхній мантії ці межі відповідають відомим межам, установленим за наддовгими профілями: Феннолора, Кварц, Рубін і масив Свеколапка.

Ключові слова: сейсмічна томографія, сейсмічні межі 2-го роду.

<<назад |