Геофизический Журнал | 2016 том 38 №1

Возбуждение землетрясений при наполнении водохранилищ. Суперпозиция прямых и косвенных воздействий на местную геологическую среду

© П.В. Анахов1, НВ. Макарец2, 2016

1Государственный университет телекоммуникаций, Киев, Украина
2Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
Поступила 17 июня 2014 г.
Представлено членом редколлегии А.В. Кендзерой

Розглянуто геофізичні поля депресійної зони водосховища, розміри і тривалість існування якої зумовлені дальністю дії і циклами полів. Виконано аналіз впливу поля мікросейсмічних коливань і місцевого клімату водосховищ. Розглянуто потенційно сейсмогенні геофізичні поля у прилеглій суші. Запропоновано модель суперпозиції прямих і непрямих впливів на сейсмічно активний розлом.

Ключові слова: геофізичне поле, депресійна зона водосховища, мікросейсми.

<<назад |