Геофизический Журнал | 2016 том 38 №1

Нейросетевая модель поля времен первых вступлений cейсмических волн в Украине

© М.А. Лазаренко, О.А Герасименко, Н.Н. Остапчук, 2016

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 4 декабря 2015 г.
Представлено членом редколлегии А.В. Кендзерой

Запропоновано використання даних сейсмічних досліджень ГСЗ території України для побудови нейромережевих моделей поля часів вступу сейсмічних сигналів, які дають змогу конструювати годографи поздовжніх хвиль уздовж довільно орієнтованих профілів у регіонах, що не мають сейсмічних спостережень, або коригувати швидкісний розріз, використовуючи один з методів обернення годографа. Наведено порівняння змодельованих часів вступу поздовжніх хвиль з такими, що були зареєстровані на території України.

Ключові слова: нейронна мережа, час вступу поздовжніх хвиль, сейсмічні дослідження, годограф.

<<назад |