Геофизический Журнал | 2016 том 38 №2

Влияние резонансных и нелинейных свойств грунтов на сейсмическую опасность строительных площадок

© А.В. Кендзера, Ю.В. Семенова, 2016

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 25 января 2016 г.
Представлено членом редколлегии Д.Н. Гринем

Розглянуто питання необхідності врахування резонансних і нелінійних ефектів у ґрунтах під час сейсмічного мікрорайонування будівельних та експлуатаційних майданчиків. Резонансні і нелінійні явища тісно пов'язані один з одним і залежать від будови середовища під майданчиком та інтенсивності сейсмічних впливів. Наведено приклади того, що вказані явища є частою причиною руйнування і пошкодження сейсмостійких споруд під час землетрусів. Оцінено методи, використання яких дає змогу на сучасному рівні обчислювати частотні характеристики моделей ґрунту з урахуванням його нелінійних і резонансних властивостей. Наведено результати порівняльного аналізу теоретичних розрахунків частотних характеристик для моделей ґрунтів з різною потужністю шару і різними сейсмічними властивостями. Показано, що прояв нелінійних властивостей ґрунту залежить від його фізичних властивостей і напруженого стану. Виконано порівняння частотних характеристик ґрунтових комплексів, розрахованих з огляду на реологічні властивості, для різних будівельних майданчиків в Одеській області та в Києві. Досліджено вплив різних чинників на спектральний склад і величину коливань верхньої частини розрізу геологічного середовища під будівельним майданчиком. Сформульовано умови виникнення в ній небезпечних резонансних явищ.

Ключові слова: сейсмічне мікрорайонування, нелінійна поведінка ґрунтів, резонансні властивості ґрунтів, частотні характеристики ґрунтів, еквівалентна лінійна модель.

<<назад |