Геофизический Журнал | 2016 том 38 №2

Магнитное поле и дайковые пояса Восточно-Приазовского блока Украинского щита

© М.И. Бакаржиева, А.В. Марченко, Т.В. Розыган, Е.П. Гадяцкая, В.В. Друкаренко, 2016

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 14 декабря 2015 г.
Представлено членом редколлегии М.И. Орлюком

У статті проаналізовано закономірності відображення геологічної будови багатофазного проникнення інтрузивних масивів Східного Приазов'я у магнітному полі. Особливості глибинної будови розглянуто з урахуванням даних сейсмічного профілю ГСЗ Таганрог-Кіровоград рельєфу поверхні Мохо, регіональних космічних знімків і розривних порушень Східного Приазов'я. Головною особливістю району вивчення є висока насиченість дайками різного віку та складу. Виконано просторовий аналіз концентрації розміщення роїв дайок та їх зв'язок з неоднорідностями глибинної будови земної кори. Проаналізовано геохімічні властивості дайкових порід та їх зв'язок з намагніченістю. Виділено регіональну та локальну складові аномального магнітного поля. Зроблено кількісний аналіз аномального магнітного поля та його компонент з метою виділення магнітолінеаментів для території дослідження. Продемонстровано результати моделювання мафічних дайок Кам'яномогильського та Мало- янісольського роїв Східного Приазов'я.

Ключові слова: Східноприазовський блок, магнітні аномалії, магнітолінеаменти, магнітна модель, дайки.

<<назад |