Геофизический Журнал | 2016 том 38 №2

Эволюция расплавов и флюидов как отражение формирования коры и мантии на примере Среднеприднепровского мегаблока Украинского щита. Архей

© О.В. Усенко, 2016

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 4 января 2016 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

Наведено схему геодинамічного процесу під час формування граніт-зеленокам'яної області Середньопридніпровського мегаблока Українського щита. Схема відображує зміну потужності літосфери в процесі активізації, що відбувалася від 3,2 до 2,8 млрд років тому. Встановлено склад флюїду, що супроводжував диференціацію розплавів у мантії та корі. Специфіка хімічного та мінерального складу порід зеленокам'яних структур - широкий розвиток магнезіальних силікатів і карбонатів, високий вміст заліза, а також особливості складу накладених змін визначають активність карбонатного, водного та силікатного флюїдів. Ці риси властиві всім без винятку зеленокам'яним структурам архею та практично ніколи не повторюються пізніше. Зазначене можна пояснити високим окисним потенціалом на глибинах понад 100 км та активністю води та хлорид-іонів на вищих рівнях. Гранітоїди та залізисті породи утворюються в єдиному геодинамічному процесі з вулканогенними породами зеленокам'яних структур.

Ключові слова: архей, граніт-зеленокам'яні області, зеленокам'яні структури, геодинамічний процес, гранітизація, флюїд, коматіїт, тоналіт, Український щит.

<<назад |