Геофизический Журнал | 2016 том 38 №2

Спонтанная эмиссионная активность литосферы и сейсмоэлектромагнитные явления

© В.Н. Шуман, 2016

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 19 января 2016 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

Обговорено нові ідеї та підходи до опису спонтанних емісій літосфери (сейсмічної, сейсмоакустичної і електромагнітної), що спираються на аналіз нестаціонарних процесів і метастабільних станів в активному геосередовищі. Підкреслено, що емісії являють собою не лише динамічний, а й просторово-часовий хаос в енергонасичених геосистемах. Увагу сконцентровано на дифузійно-релаксаційній компоненті літосферного шуму, який можна тлумачити як відображення нелінійної динаміки нерівноважного геосередовища, підсумку взаємодії між механізмами його самоорганізації, які визначають тенденції розвитку еволюційних процесів, та ефектами динамічної релаксації, які відображують роль флуктаційно-дисипативних факторів. Указано на визначальну роль під час генерації цих процесів фронтів критичності, зокрема перколяційно-дифузійних, і пов'язаних з ними перехідних процесів у нестаціонарному геосередовищі, що називають перехідним розсіюванням. Суттєво, що спонтанні емісії як упорядковані просторово-часові структури, які визначаються властивостями геосистем, можуть бути інтерпретовані в термінах автохвильових коливань релаксаційного типу, наприклад, автоструктур.

Ключові слова: сейсмічна і електромагнітна емісія, моделі генерації, еволюція геосистем, перехідна активність, дисипативні структури, метастабільні стани, перехідне розсіювання, автоструктури.

<<назад |