Геофизический Журнал | 2016 том 38 №2

О возможности использования скалярных импедансов при решении обратной задачи МТЗ для трехмерных моделей

© Т.И. Причепий, 2016

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 15 января 2016 г.
Представлено членом редколлегии В.Н. Шуманом

Наведено огляд результатів обчислення уявного питомого опору для елементарних моделей за методом скалярних імпедансів, зокрема за параметром імпедансного типу. Значення параметрів електромагнітного поля моделей розраховано за програмою Mackie 1994. За цим методом розрахунку поле збуджується плоскою низькочастотною однорідною електромагнітною хвилею. Для кожного модельного об'єкта параметри електромагнітного поля обчислено для ряду значень періодів Т. Динамику питомого опору, розрахованого за скалярним імпедансом, показано у вигляді графіків і полів ізоліній на площі спостережень. Отримані результати для наведеного класу моделей свідчать про можливість відновлення провідних характеристик нижнього півпростору без визначення тензора імпедансу. Подальший розвиток методу дасть змогу не тільки візуалізувати дані, а й отримати чисельні розв'язки оберненої задачі МТЗ.

Ключові слова: магнітотелуричне зондування, візуалізація, 3D-моделювання, скалярний імпеданс, провідникові структури.

<<назад |