Геофизический Журнал | 2016 том 38 №2

Взаимодействие акустических и электромагнитных полей в смеси электролитов

© Л.М. Кузьмина, В.М. Рылюк, М.И. Скипа, 2016

Отделение гидроакустики Института геофизики НАН Украины, Одесса, Украина
Поступила 18 января 2016 г.
Представлено членом редколлегии В.Н. Шуманом

Розглянуто нелінійний механізм взаємодії акустичного та електромагнітного полів. Показано, що звукова хвиля, що поширюється у розчині суміші електролітів, здатна індукувати змінне електромагнітне поле акустичного діапазону, а наявність зовнішнього джерела електромагнітного випромінювання в зоні поширення звукової хвилі приводить до виникнення додаткових акустичних гармонік. Розраховано напруженість індукованого магнітного поля і звуковий тиск таких гармонік. Наведено умови здійснення магнітоакустичного резонансу, що приводить до появи постійних магнітного поля та звукового тиску додаткових акустичних гармонік.

Ключові слова: акустичні та електромагнітні поля, звукова хвиля, резонансні частоти, нелінійна взаємодія.

<<назад |