Геофизический Журнал | 2016 том 38 №2

Identification of gas reservoirs and determination of their parameters by combination of radioactive logging methods

© V.V. Kulyk, M.S. Bondarenko, 2016

Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
Received December 30, 2015
Presented by the Editorial Board Member R.I. Kutas

Запропоновано новий підхід до використання комплексу радіоактивного каротажу - нейтрон-нейтронного (ННК) і гамма-гамма каротажу (ГГК), який дозволяє визначати сукупність параметрів газових колекторів (характер насичення, істинна пористість, коефіцієнт газонасиченості) з урахуванням впливу термобаричних умов залягання. Виконано аналіз варіантів усереднення позірних пористостей за ННК і за ГГК при отриманні істинної пористості. Розроблено спосіб визначення коефіцієнта газонасиченості, який використовує той же комплекс, що й при визначенні істинної пористості газових колекторів. Приведені результати отримано для широкого інтервалу глибин (до 10 км). Застосування розвинутих підходів до визначення петрофізичних параметрів газових колекторів продемонстровано на прикладі обсадженої метановугільної свердловини.

Ключові слова: газові пласти-колектори, термобаричні умови залягання, комплекс нейтрон-нейтронного і гамма-гамма каротажу, виділення газових пластів-колекторів, позірні пористості, істинна пористість, коефіцієнт газонасиченості.

<<назад |