Геофизический Журнал | 2016 том 38 №3

Глубинное строение Большого Кавказа на основе геофизических данных по новым технологиям.
Ч. 1. Гравиметрия, магнитометрия, локальная сейсмотомография и микросейсмозондирование.

© С.А. Гонгадзе, 2016

Государственный университет им. И. Джавахишвили,
Институт геофизики им. М. Нодиа, Тбилиси, Грузия
Поступила 7 сентября 2015 г.
Представлено членом редколлегии Т.П. Егоровой

Проведено обробку та інтерпретацію даних гравірозвідки, магніторозвідки і сейсмології для дослідження глибинної будови земної кори Великого Кавказу за новими комп'ютерними технологіями. Побудовано вертикальні розрізи, що характеризують розподіл контрастів густини і швидкостей в земній корі до глибини 100 км під Великим Кавказом. Виділено кілька швидкісних і густинних неоднорідностей, які відображують зональний поділ Великого Кавказу і вносять корективи в питання його горотворення. Виконано порівняльний аналіз отриманих результатів з результатами локальної сейсмотомографії і мікросейсмічного зондування.

Ключові слова: Великий Кавказ, гравіметрія, глибинне сейсмозондування, сейсмотомографія, мікросейсмічне зондування.

<<назад |