Геофизический Журнал | 2016 том 38 №3

Районирование баженовской свиты и клиноформ неокома по плотности ресурсов сланцевой и первично-аккумулированной нефти (на примере Нюрольской мегавпадины)

© В.И. Исаев1, Г.А. Лобова1, А.К. Мазуров А.Н.1, Фомин2, В.И. Старостенко3, 2016

1Томский политехнический университет, Томск, Россия
2Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Новосибирск,Россия
3Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 1 марта 2016 г.
Представлено членом редколлегии Т.П. Егоровой

Наведено комплексне уявлення методології, пошукових критеріїв та основ технології застосування даних геотермії для вирішення завдань прогнозування нафтогазоносності. Технологія ґрунтується на методі палеотемпературного моделювання, що дає змогу реконструювати термічну історію материнських відкладів, виділити за геотемпературним критерієм і картувати осередки генерації нафт. Оцінка ресурсів визначається інтегральним показником, який безпосередньо залежить від часу знаходження материнської світи в головній зоні нафтоутворення і від геотемператур зони. Визначено перспективні зони і ділянки пошуків на сланцеву (акумульовану in situ) баженовську нафту і первинно-акумульовану нафту терригенного ачимовського резервуара неокому Нюрольскої мегазападини (Західний Сибір). Спроможність районування аргументовано наявністю нафтопроявів і припливів нафти в глибоких свердловинах з інтервалів материнських порід і теригенних колекторів. Сланцевий ресурсний потенціал баженовської світи і складновизначені ресурси неокому потребують пріоритетного господарського освоєння відповідно до нової стратегії розвитку сировинної бази вуглеводнів РФ.

Ключові слова: баженовська світа, головна зона нафтоутворення, сланцева нафта, ачимовський резервуар, палеотемпературне моделювання, ресурси, пошуки, Нюрольска мегазападина.

<<назад |