Геофизический Журнал | 2016 том 38 №3

Зоны разуплотнения земной коры центральной части Украинского щита (по материалам петрофизического и сейсмогравитационного моделирования)

© В.А. Корчин, П.А. Буртный, В.П. Коболев, 2016

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 17 февраля 2016 г.
Представлено членом редколлегии О.М. Русаковым

Швидкість поширення поздовжніх хвиль і густина гірських порід істотно залежать від тиску і температури, вплив яких необхідно враховувати при розрахунках цих параметрів на різних глибинах. Уперше представлені експериментальні дані про зміну швидкості поздовжніх хвиль і густини для окремих різновидів гірських порід залежно від температури і тиску з глибиною. За даними термобаричного петрофізичного сейсмогравітаційного моделювання отримано уточнений речовинний розріз ділянки земної кори центральної частини Українського щита. Виявлено локальні зони пониження густини гірських порід, які, як правило, збігаються із зоною низьких швидкостей і формуються глибинними термодинамічними умовами. Такі зони розущільнення мінерального середовища можуть слугувати однією з діагностичних ознак під час пошуків родовищ корисних копалини.

Ключові слова: тиск, температура, петрофізика, речовина, модель, зона розущільнення.

<<назад |