Геофизический Журнал | 2016 том 38 №3

Параметры плоскостей разрывов для Крымско-Черноморского региона по осредненным механизмам близких землетрясений

© Л.А. Шумлянская1, В.Ю. Бурмин2, 2016

1Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
2Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия Поступила 30 марта 2016 г.
Представлено членом редколлегии А.В. Кендзерой

Побудовано поле сучасних напружень Кримсько-Чорноморського регіону. Для побудови застосовано метод осереднених механізмів, в якому використано дані щодо землетрусів різної інтенсивності, в тому числі слабких, які переважають у регіоні. Виділено 15 блоків з різними за напрямками парами сил стиску-розтягення. Показано, що нодальні площини, які формуються під дією цих сил, характеризують площини розриву тектонічно активних розломів. Виявлено типи рухів, які відбуваються в розломах Кримсько-Чорноморського регіону. Встановлено, що розломи і типи рухів по них тісно пов'язані з рельефом поверхні Мохо, а джерелом рухів у розломах є підкорова мантія. Для визначення осередненого механізму використано недводипольну модель джерела напружень. Це дало змогу показати, що Ялтинсько-Алуштинська сейсмофокальна зона утворюється за рахунок обертання проти годинникової стрілки оточуючих блоків. Вісь обертання зони припадає на перетинання Салгірсько-Октябрьского та Орехово-Павлоградського розломів.

Ключові слова: сучасне поле напружень, усереднений механізм, параметри розривів активних розломів.

<<назад |