Геофизический Журнал | 2016 том 38 №3

Спектрально-временной анализ длиннопериодных климатических рядов на примере Гренландской скважины

© Т.Е. Данова, Б.В. Перелыгин, 2016

Одесский государственный экологический университет, Одесса, Украина
Поступила 7 мая 2015 г.
Представлено членом редколлегии В.Г. Бахмутовым

Спектрально-часовий аналіз гармонік відновленого ряду температури повітря в центральній частині Гренландії виявив два періоди з максимальними значеннями енергії спектра. Показано, що стійко у часі веде себе найменша гармоніка. Всі гармоніки характеризуються максимальними значеннями енергії під час періодів різких змін температури повітря, найменші значення енергії спостерігаються в періоди малих збурень температури.

Ключові слова: відновлений ряд температури повітря, спектрально-часовий аналіз, гармоніки.

<<назад |