Геофизический Журнал | 2016 том 38 №4

Модифицированное аддитивно-усредненное расщепление для решения трехмерных уравнений гидродинамики

© Л.Н. Кацалова, 2016

Украинский гидрометеорологический институт, ГСУЧС, НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 18 июня 2016 г.
Представлено членом редколлегии Т.А. Белым

Рівняння гідродинаміки складають основу сучасних екологічних та метеорологічних моделей. Складність реалізації таких моделей обумовлена тривимірністю та нелінійністю рівнянь, а також великими масивами даних та необхідністю оперативного розв'язання. В практику увійшло використання паралельних обчислень при розв'язанні гідродинамічних систем. Такий підхід дає можливість значно зменшити час розв'язання, але потребує розробки нових методів реалізації рівнянь моделі. Викладений у статті метод розв'язання тривимірних рівнянь конвективної дифузії є модифікацією адитивно-усередненого розщеплення тривимірних рівнянь, яка проведена для збільшення ефективності роботи розщеплення при паралельних обчисленнях. Суть модифікації полягає у введенні параметра, що вказує кількість кроків, на яких одномірні задачі розв'язуються методом явного рахування паралельно на різних процессорах без обміну данними між собою. Представлені результати чисельного експерименту, які підтверджують хорошу точність, збіжність та економічність методу.

Ключові слова: гідродинаміка, рівняння конвективної дифузії, паралельні обчислення, адитивно-усереднене розщеплення, метод явного рахування.

<<назад |

c