Геофизический Журнал | 2016 том 38 №4

Проблемы магнитостратиграфии плейстоценовых лессово-почвенных отложений юга Украины

В.Г. Бахмутов, Д.В. Главацкий, 2016

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 21 июня 2016 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

Викладено основні принципи магнітостратиграфїї, палеомагнітного методу та його застосування у четвертинній стратиграфії. Наведено результати попередніх досліджень з визначення межі Матуяма-Брюнес (М/Б) у лесово-ґрунтових відкладах як України, так й інших територій. Закцентовано увагу на протиріччях щодо встановлення положення межі М/Б і епізодів оберненої полярності усередині хрона Брюнес за даними різних авторів. Особливо наочно показано ситуацію на прикладі розрізу Роксолани у Західному Причорномор'ї. Однією з причин може бути підвищення точності магнітометричної апаратури та якості вимірів, які тепер виключають ефекти підмагнічування. Інша причина - суперечності у стратиграфічному розчленуванні розрізів, що розташовані навіть у межах однієї лесової провінції. Отримано інформативні дані, згідно з якими можна робити висновки щодо проходження межі М/Б у розрізі Роксолани на глибині 46,6 м на стику ґрунтів редукованих лубенського й мартоноського горизонтів, що у цілому відповідає сучасним уявленням українських стратиграфів та узгоджується з попередніми дослідженнями у розрізі Долинське (межу М/Б було визначено на рівні мартоноського горизонту). Подальші комплексні палеомагнітні дослідження плейстоценових рорізів України допоможуть переглянути і скорелювати досі суперечливі магнітостратиграфічні схеми.

Ключові слова: магнітостратиграфія, межа Матуяма-Брюнес, палеомагнітний метод, плейстоцен, лесово-ґрунтова товща, розріз Роксолани.

<<назад |