Геофизический Журнал | 2016 том 38 №4

Скоростная делимость мантии под Украинским щитом

© Т.А. Цветкова, И.В. Бугаенко, Л.Н. Заец, 2016

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 17 мая 2016 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

У межах побудованої за методом тейлорового наближення тривимірної Р-швидкісної моделі мантії під Євразією показано, що мантія під Українським щитом за швидкісними характеристиками може бути поділена на три домени: Західний, Центральний та Східний. До Західного домену належать Волинський та Подільський мегаблоки щита, до Центрального домену - Росинський, Бузький, Інгульський мегаблоки та західна частина Середньопридні- провського мегаблока, яка обмежена Дерезоватською системою розрізів, до Східного - східна частина Середньопридніпровського та Приазовський мегаблоки. Такий поділ зберігається для інтервалу глибин 50-500 км верхньої мантії, її перехідної зони і відновлюється на глибинах 700-800 км зони поділу 1. Такий поділ зумовлений зв'язком на глибинах 100-250 км мантії під Українським щитом зі швидкісними структурами Сарматського сегменту Східноєвропейської платформи; на глибинах 350-600 км - зв'язком зі швидкісними структурами мантії під Чорним морем; на глибинах 700-800 км відновлюється зв'язок швидкісних структур Сарматського сегменту Східноєвропейської платформи та західної частини Чорного моря.

Ключові слова: сейсмотомографія, Р-швидкісна модель, мантія, Український щит.

<<назад |