Геофизический Журнал | 2016 том 38 №4

Коррекция скоростного разреза методом имитации отжига

© М.А. Лазаренко, О.А Герасименко, 2016

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 18 июня 2016 г.
Представлено членом редколлегии А.В. Кендзерой

Обернення годографа в 2D постановці, яке отримано скінченно-різницевим розв'язанням ейконалу, здійснено методом імітації "відпалу" в задачі комбінаторної оптимізації для негладких і переривчастих функцій. Як цільову функцію використано годографи сейсмічних досліджень ГСЗ території України (профіль DOBRE-5). Швидкісну функцію середовища відновлювали за двовимірними опублікованими моделями швидкостей поширення Р-хвиль. Детально показано тонкощі оптимального функціонування алгоритму імітації "відпалу" і режими фільтрації вихідної функції в процесі мінімізації функції вартості втрат.

Ключові слова: імітація "відпалу", рівняння ейконалу, скінченно-різницева оцінка, мінімізація функції втрат, комбінаторна оптимізація, вступ повздовжніх хвиль, розв'язок прямої задачі, ГСЗ, функція вартості втрат, ітерація, обернення годографу.

<<назад |