Геофизический Журнал | 2016 том 38 №5

Кинематическая эволюция зоны Пьенинских утесов в кайнозое (Украинские Карпаты)

© А.В. Муровская1, М.В. Накапелюх1, Ю.М. Вихоть2, В.Е. Шлапинский3, И.Н. Бубняк2, С.В. Мычак1, 2016

1Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
2Львовский национальный университет имени И. Франко, Львов, Украина
3Институт геологии и геохимии горючих ископаемых НАН Украины, Львов, Украина
Поступила 22 июня 2016 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

Узагальнено дані щодо поверхневої, субповерхневої та глибинної будови зони П'єнінських скель (ЗПС). Наведено нові результати її геолого-структурного і тектонофізичного вивчення в межах української частини Східних Карпат. У сучасному вигляді ЗПС (вузька інтенсивно тектонізована зона між Зовнішніми Карпатами і Закарпатським прогином) сформувалася в олігоцені-міоцені на місці давнього океану. На поверхні вона розміщується в межах безкорневого П'єнінського покриву, а на глибині є крутопадаючою зоною деформації, яка розвивалася в умовах стиснення, простого правого зсуву, транстенсії й транспресії. Мезоструктури горизонтального укорочення і вертикального подовження - насуви та принасувні складки, а також структури бічнії екструзії - правозсувні зміщення по субмеридіональних дзеркалах - відповідають полю Пд. З.-Пн. Сх. 220° стиснення і співвідносяться з етапом просування мікроплити Алькапа у північно-східному напрямку в олігоцені- ранньому міоцені. У ранньому міоцені внаслідок обертання мікроплити проти годинникової стрілки правозсувна деформація концентрується у суміжній зоні між нею і призмою Українських Карпат, що формувалася. Цьому етапу відповідають поля зсувного типу з орієнтуванням осі стиснення Пд. Сх. 165°-Пд. Зх. 215° і її "обертанням" у зоні простого зсуву. Скидо-зсувні тектонічні дзеркала відображують деформаційний режим транстенсії з віссю розтягування Пд. Зх. 240°, який пов'язаний з формуванням у середньому-пізньому міоцені Закарпатського прогину. На сучасному етапі ЗПС розвивається у режимі транспресії з південно-західним - північно-східним орієнтуванням осі стиснення.

Ключові слова: Українські Карпати, П'єнінський покрив, зона П'єнінських скель, кінематичний аналіз, поля напружень, деформаційні режими.

<<назад |