Геофизический Журнал | 2016 том 38 №5

Predicting Depth of Mineral Deposit using Gravity-Density Downward Correlation by Fourier Transform

© E.E. Epuh, J.B. Olaleye, O.G. Omogunloye, 2016

Department of Surveying and Geoinformatics, University of Lagos, Lagos, Nigeria
Received June 15, 2016
Presented by the Editorial Board Member V.I. Starostenko

Залишкові гравітаційні аномалії є суперпозицію ефектів від декількох приповерхневих кордонів. Визначити перерахунком гравітаційних аномалій вниз глибину конкретної структури, яка обумовлює інтегральну величину залишкових гравітаційних аномалій, можна, тільки використовуючи додаткові приповерхневі дані, наприклад щільнісного каротажу. У цій статті він застосований для визначення функції розподілу зваженої щільності, виділення декількох шарів і кореляції щільності з гравітаційним полем, перерахованим вниз. На основі цих даних виконано прогноз глибини корисних копалин за допомогою перетворення Фур'є. Результати показують, що перерахована вниз залишкова гравітаційна аномалія на глибину 2015-2170 м описує всі її особливості, які чітко спостерігаються на площині спостережень, а також демонструють мінімальне спотворення форми аномалій. Аномальна маса залягає в межах цих глибин. Глибини, отримані перерахунком вниз гравітаційного поля, були зрівняні з глибинами за даними сейсмічних спостережень методом відбитих хвиль в районі досліджень. Відносна помилка становила 1,37 і 0,46% відповідно.

Ключові слова: ізостатична залишкова гравітаційна аномалія, перерахунок вниз, щільнісний каротаж, загасання, функція зваженої щільності.

<<назад |