Геофизический Журнал | 2016 том 38 №5

Локальные магнитные аномалии Среднекуринской впадины Азербайджана и их геологическое истолкование

© В.Г. Гадиров1, К.В. Гадиров2, М.А. Бекиров1, 2016

1НИПИ "Нефтегаз", Баку, Азербайджан
2Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Баку, Азербайджан
Поступила 22 апреля 2016 г.
Представлено членом, редколлегии М.И. Орлюком

Проаналізовано характер геомагнітного поля та його локальних складових у Середньо- куринській западині Азербайджану для уточнення розподілу магнітоактивних магматичних порід у плані й геологічному розрізі. В регіоні інтенсивність аномального магнітного поля змінюється у широкому діапазоні - від - 400 до + 700 нТл. З'ясовано, що позитивні локальні магнітні аномалії регіону виявлено у тих місцях, де бурінням глибоких свердловин розкрито вулканогенні породи типу андезиту, базальту, дациту з високою магнітною сприйнятливістю. Локальні прояви магнітних аномалій свідчать про локальний розподіл магматичних порід у плані. Зі збільшенням радіуса осереднення підвищується інтенсивність позитивних магнітних аномалій, що спричинено збільшенням обсягу (маси) магматичних порід з глибиною. Показано, що результати магніторозвідки можуть бути використані для прогнозування розподілу магматичних утворень у Середньокуринській западині.

Ключові слова: магніторозвідка, локальні аномалії, магматичні утворення, просторове положення, Середньокуринська западина.

<<назад |